Kokemustoiminta

Kokemustoimijat tiedon syventäjinä ja kehittäjinä

Kokemustoimija on koulutettu kertomaan aivovammautumisesta ja sen vaikutuksesta omaan elämäänsä. Tutkitun tiedon rinnalla on tärkeä ymmärtää, miten ihminen kokee aivovamman ja sen tuomat muutokset elämässään.

Aivovammaliitto kouluttaa yhdessä Kokemustoimintaverkoston kanssa aivovammautuneita ihmisiä ja heidän läheisiään kokemustoimijoiksi. Kokemustoimijat voivat puhua esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille suunnatuissa koulutuksellisissa tilaisuuksissa. He ovat oiva lisä osaamisen kehittämisessä myös muilla aloilla, kuten rakennus-, turvallisuus- tai kuljetusalalla. Kokemustoimijan voi myös kutsua mukaan erilaisiin työryhmiin, jolloin voi saada asiakkaan näkökulmaa esimerkiksi palveluiden kehittämiseen.    

Lisätietoa: Kokemustoiminta – Aivovammaliitto

Eeva Paavilainen

Eeva Paavilainen
eeva.paavilainen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 5757371

Leena Janatuinen

Leena Janatuinen
leena.janatuinen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 306 4181