Elämänhallinta

Elämänhallinta on itsestä huolehtimista…

Elämänhallinnan tavoitteena on tunne siitä, että ohjaat itse elämäsi kulkua ja pystyt vaikuttamaan itseäsi koskeviin päätöksiin mahdollisimman hyvin.

Elämänhallinta auttaa ja antaa taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihin ja kykyä nähdä elämä mielekkäänä siten, että terveys, mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet ja käsitys omasta itsestä ovat suurin piirtein tasapainossa.

Vammautuneen henkilön elämänhallinnan tavoitteena on edelleen edistää yksilön suoriutumista elämäntilanteessaan, joka on aina jonkinlainen kompromissi uuden ja vanhan elämäntilanteen väliltä.

Mikä on Vitalisti?

Elämänhallinta on asiamme… vitalist.fi

Vitalisti on suomalainen vuonna 2017 kehitetty toimiva ja käytännönläheinen selainpohjainen ratkaisu oman elämäsi hallitsemiseen ja ohjaamiseen sekä vaikutusmahdollisuuksiin itseäsi koskevissa päätöksissä sen mukaan mikä sinusta itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä.

Vitalisti-sovellus on 1.4.2013 tapaturman yhteydessä keskivaikean aivovamman saaneen liikkeenjohdon konsultti Mauno Nevalaisen kehittämä työväline elämänhallinnan, elinvoimaisuuden, elämänvoiman ja elämänmuutoksen hallintaan. Sovelluksen kehittämisessä ja suunnittelussa mukana on ollut myös TAYS:n aivovammapoliklinikan asiantuntijoita.

Vitalisti sai alkunsa kesällä 2014, kun Mauno Nevalainen oli huolissaan sekä omasta, että muiden aivovammasta ja sen oireista kärsivien suomalaisten hyvinvoinnista. Tietotekniikan ja toiminnanohjauksen sekä uuden teknologian vahvana ja osaavana asiantuntijana hän halusi alkaa etsiä uudenlaisia ratkaisuja aivovamman jälkioireiden hoitoon. Syntyi idea ratkaisusta, joka toisi yhteen uuden teknologian ja pilvipalvelun, kuntoutuksessa tarvittavien arkirutiinien tietojen keräämisen sekä hyvinvoinnista ja palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot ja ihmiset.