Ma - Pe klo 9 - 17 +358 45 2299 640
 

Aivovammat

Aivovamman voi saada kuka tahansa meistä liukastumisen, kaatumisen, putoamisen, pahoinpitelyn, liikenneonnettomuuden tai tapaturman seurauksena. Kyseessä on siis aivokudoksen vaurio, joka on syntynyt päähän kohdistuvasta suorasta iskusta, voimakkaasta liike-energiasta (esim. äkkipysähdys) tai aivoihin tunkeutuvasta esineestä.

Aivovammat jaetaan lieviin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin vammoihin. Aivovammat ja niiden oireet sekä aivovamman jälkitila eli paranemisen jälkeen ilmenevät pitkäaikaiset tai pysyvät muutokset ovat hyvin monimuotoisia ja yksilöllisiä.

Vuosittain Suomessa tapahtuu 15000 – 20000 aivovammaa, joista 10000-15000 on lieviä, 4000 keskivaikeaa, 1000 vaikeaa ja noin 1000 kuolemaan johtavaa. Aivovammat ja niiden aiheuttamat jälkitilat koskettavat ainakin puolta miljoonaa suomalaista, kun vammautuneen lähipiiri lasketaan mukaan.

Merkittävä osa vakavimmista vammoista syntyy liikenneonnettomuuksien ja kaatumisten seurauksena. Onneksemme valtaosa eli yli 90 % aivovammoista on lieviä aivovammoja eli aivotärähdyksiä kuten kansanomaisesti sanomme. Lievistä aivovammoista valtaosa toipuu oireettomaksi.

Osassa lieviä sekä keskivaikeissa ja vaikeissa aivovammoissa jää yleensä jonkinlaisia pysyviä oireita.

Tällaisia tyypillisimpiä oireita ovat voimakas väsymys, muistihäiriöt, aloitekyvyn puute tai heikkeneminen, keskittymiskyvyn puute ja heikkeneminen, toiminnan ja ajattelun hidastuminen, sanomisen löytämisen vaikeus, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet sekä erilaisia fyysisiä oireita kuten päänsärky, epilepsia ja mahdolliset tasapaino- ja/tai halvausoireet.

Aivovamman aiheuttamia oireita:

 • voimakas väsymys ja vireystilan muutos sekä rasituksen sietokyvyn muutos
 • tarkkaavuuden ylläpidon ja keskittymisen heikentyminen
 • muistitoimintojen häiriöt, erityisesti lähimuistin heikentyminen
 • aloite- ja suunnittelukyvyn heikentyminen
 • toiminnan ja ajattelun hidastuminen ja juuttuminen
 • sanojen löytämisen ja sanattoman viestinnän ymmärtämisen vaikeus
 • vaikeus itse tunnistaa vamman aiheuttamia oireita ja muutoksia
 • toimintojen, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet, kuten ärsykeherkkyys, äkkipikaisuus, ärtyneisyys, arvaamattomuus, korostuneet mielialan vaihtelut
 • luonteen muutokset, luonteenpiirteiden korostuminen tai latistuminen
 • arviointikyvyn ja kriittisyyden heikentyminen
 • ajattelun muuttuminen konkreettiseksi ja lapsenomaiseksi
 • erilaiset fyysiset oireet, kuten halvaukset, tasapainohäiriöt, päänsärky, epilepsia, unihäiriöt, näkökenttäpuutokset, puheen vaikeudet.

Aivovamma ei ole älyvamma – eikä yleensä näy päällepäin.

Yleensä vammautuneen tai ympäristön on vaikea tulkita ja ymmärtää oireita, jolloin selviytyminen päivittäisissä toimissa, työssä tai sosiaalisissa suhteissa voi olla merkittävästi huonompaa.

https://aivovammaliitto.fi